Najčastejšie chyby

Tento prehľad najčastejších chýb vznikol na základe reálneho výskumu na slovenských stredných školách.
Jeho cieľom bolo:

  • získať najčastejšie sa opakujúce chyby, ktoré naši maturanti v angličtine robia v oblasti: 1. slovnej zásoby, 2. gramatiky a 3. pravopisu.
  • pripraviť vhodné nápravné cvičenia, ktoré tieto chyby značne eliminujú.


Je pravdepodobné, že ak sa učíš po anglicky, robíš niektoré z nich aj Ty. Ak chceš hovoriť presnejšie, skús sa ich zbaviť. Je to jednoduchšie, než si myslíš.  

Autor tejto časti: PaedDr. Peter Flak
Redakcia: Soňa Kondelová, PhD.