2 Podstatné mená

2 Podstatné mená

Aktuálny stav testu
Vyriešené 0 z 7

Pomnožné podstatné mená 1

Dopíšte do viet správne tvary pomnožných podstatných mien. 

1. O stratených (nožnice) som nič nepočula.
2. Z týchto (tepláky) si už vyrástol, obleč si iné.
3. Cesta viedla okolo (hradby).
4. Pre mňa to bolo ako dar z (nebesá).
5. V optike dali Milanovi na výber z viacerých (okuliare).
6. Pocítil silnú bolesť vo (väzy) a šľachách.
7. Bál som sa zubárkiných (kliešte).
8. Leina kamarátka bývala ako malé dievča vo (Vráble).
9. O ich (zásnuby) nikto nevedel.
10. Na (husle) hrám už päť rokov.

Pomnožné podstatné mená 2

Podľa ktorých vzorov sa skloňujú tieto podstatné mená? Kliknite na šedé polia a vyberte.

Vianoce – 1. stroj ulica

Tatry – 2. žena dub

fašiangy – 3. žena dub

kríže – 4. ulica stroj

plecia – 5. srdce mesto

vráta – 6. mesto srdce

ústa – 7. mesto srdce

Zvieracie podstatné mená

Prepíšte podstatné mená v singulári do plurálu.

1. jeden holub – dva
2. cvičený pes – cvičení
3. túlavý pes – túlavé
4. zúrivý pes – zúriví
5. sťahovavý vták – sťahovaví
6. krásny vlk – krásne
7. slepý krt – slepé
8. stratený kocúr – stratené
9. africký lev – africké

Neživotné podstatné mená zakončené na -r a -l

Napíšte vhodný tvar podstatného mena.

1. Nepotrebujem dva (mobil).
2. Učím sa hrať na (klavír).
3. Narodila sa v (júl).
4. Na (panel) svietil nápis.
5. Nájdeš v básni nejaké (symbol)?
6. Na hlavnej ulici sú dva (hotel).
7. Prespali sme v (hotel).
8. Má dva (titul), jeden pred menom, druhý za menom.
9. Písali mi to v (mejl).
10. V (originál) je názov iný.
11. Na ceste sú dlhé (tunel).
12. Zaspal som vo (fotel).

Vzor gazdiná

Dopíšte do viet správne tvary podstatných mien. 

1. So (švagriná) ideme v sobotu na veľký nákup.
2. Kráľ býva s múdrou (kráľovná) vo veľkom paláci.
3. Spolu vychovali krásnu (princezná).
4. Od (stryná) som na narodeniny dostala novú spoločenskú hru.
5. (Cárovná a cisárovná) sa v minulosti vzdávala veľká úcta.
6. Budúci týždeň ide mama na zraz (gazdiná).
7. (Starká) ideme kúpiť wellness pobyt, aby si oddýchli.
8. (Ujčiná) nás zobrali na nedeľný výlet.
9. (Veľkokňažná) sa v minulosti tiež venovala veľká pozornosť.
10. Na maškarný ples sme sa prezliekli za (šľachtičná).

Vzor idea

Dopíšte do viet správne tvary podstatných mien. 

1. Mala som (idea), že by som si založil vlastnú kapelu.
2. S (Andrea) ideme večer do kina.
3. (Timea) musím vrátiť pravítko a kalkulačku.
4. Všetkým (Andrea) želáme 5. januára pekné meniny.
5. So svojimi (idea) chceme začať podnikať.
6. Teraz idem k (Eurovea).
7. Mamine sme kúpili krásne (orchidea).
8. Majú to všetko – od (orchidea) po muškáty.
9. Su tám dve (Ikea) alebo len jedna?
10. O našich dvoch (Timea) sme sa nechceli rozprávať.

Vzor kuli

Dopíšte do viet správne tvary pomnožných podstatných mien. 

1. Nechcela by som sa v lese stretnúť s (grizly). 
2. (Jégé) čítam zo všetkých spisovateľov najradšej.
3. Vždy sa teším zo školy domov, pretože si zajazdím na svojom bielom (pony).
4. Talianske skladby Giuseppe (Verdi) by som rada počula naživo.
5. (Oci) som kúpil na narodeniny jeho obľúbenú bonboniéru.
6. O (Luki) sa musíme vážne porozprávať.
7. Medzi majetky uhorského šľachtica (František Nádašy) patril aj Bratislavský palác.
8. (Grizly) žijú v severoamerických lesoch.
9. Nemeckému básnikovi a dramatikovi (Goethe) sa na strednej škole venuje malá pozornosť.
10. Keď sme boli zbierať hríby, myslel som si, že vidím troch (grizly).