2 Prídavné mená

2 Prídavné mená

Aktuálny stav testu
Vyriešené 0 z 7

Privlastňovacie prídavné mená

   Dopíšte do viet správne tvary privlastňovacích prídavných mien. 

1. Andrea umýva (brat) auto.
2. (matka) choroba trvá príliš dlho.
3. Včera som stretla (Martin) spolužiakov.
4. Sandra si požičala troje (Hanka) šaty.
5. Celý deň chodil v (Matej) topánkach.
6. Na dovolenke videla tigra s malými (tiger) mláďatami.
7. Spoza nich sa vynorilo zviera s dlhým (líška) chvostom.
8. O (Terezka) telefóne nikto nič nevedel.
9. Rozprávali sa (dcéra) problémoch.
10. Sám opravil (babka) kuchyňu.
11. So (strýko) susedami sa často stretávame.
12. Z oslavy som odišla s (Monika) darčekom.

Prídavné mená: veľké/malé písmená

Kliknite na šedé polia a vyberte správne začiatočné písmeno.

V školách sa dnes už 1. b Bernolákova slovenčina neučí. Osvojili sme si iba základné pravidlá 2. b Bernolákovského pravopisu.
Počas výletu sme si všimli, že 3. b Bratislavský hrad sa viditeľné týči nad 4. b Bratislavskými ulicami.
Tradičnou 5. S slovenskou chorobou je, že si našu 6. S slovenskú republiku nevážime.
Včera sme navštívili 7. F františkánsky kostol.
V mnohých mestách sa v septembri konajú tradičné 8. M michalské jarmoky.
Andrea a Petra sa stretli práve pod 9. M michalskou bránou. Zvykol som si, že 
10. V veľkonočné prázdniny sa pre mňa končia 11. V veľkonočným pondelkom.
Na folklórnom festivale sa stretli 12. V východniari aj 13. Z záhoráci. Videli sme pekný dokument o 14. I indiánskych deťoch.
Ničomu som nerozumela, bola to pre mňa 15. Š španielska dedina. Zmeny sa dotkli aj 16. S stredoeurópskeho regiónu. Otužilí 17. T tatranci sa na mráz nesťažovali.
Kúpili sme si 18. T turecký med. Musím sa učiť o 19. K keltoch aj 20. H husitoch.

 

Prídavné mená: akostné, vzťahové, privlastňovacie

Kliknite na šedé polia a vyberte, či je prídavné meno akostné, vzťahové a privlastňovacie.

eskimácke iglu – 1. akostné vzťahové privlastňovacie

Indiánova čelenka – 2. akostné vzťahové privlastňovacie

indiánska rezervácia – 3. akostné vzťahové privlastňovacie

sladký čaj – 4. akostné vzťahové privlastňovacie

prací prostriedok – 5. akostné vzťahové privlastňovacie

vyšší chlapec – 6. akostné vzťahové privlastňovacie

včelí med – 7. akostné vzťahové privlastňovacie

ranné vtáča – 8. akostné vzťahové privlastňovacie

studený vzduch – 9. akostné vzťahové privlastňovacie

kuchynský stôl – 10. akostné vzťahové privlastňovacie

tekvicový prívarok – 11. akostné vzťahové privlastňovacie

cudzia pani – 12. akostné vzťahové privlastňovacie

drzý zákazník – 13. akostné vzťahové privlastňovacie

kráľovská svadba – 14. akostné vzťahové privlastňovacie

kráľova koruna – 15. akostné vzťahové privlastňovacie

lepšie dni – 16. akostné vzťahové privlastňovacie

bratský pozdrav – 17. akostné vzťahové privlastňovacie

častý jav – 18. akostné vzťahové privlastňovacie

zlatý prsteň – 19. akostné vzťahové privlastňovacie

dnešný sviatok – 20. akostné vzťahové privlastňovacie

 

Prídavné mená: vzory

Kliknite na šedé polia a určite vzor prídavného mena: pekný, cudzí, matkin, otcov, páví.

pavúkova skrýša – 1. pekný cudzí matkin otcov páví
pavúčia sieť – 2. pekný cudzí matkin otcov páví
zlatí medailisti – 3. pekný cudzí matkin otcov páví
svieže ráno – 4. pekný cudzí matkin otcov páví
Laurikine kvety – 5. pekný cudzí matkin otcov páví
dedkova garáž – 6. pekný cudzí matkin otcov páví
horúca platnička – 7. pekný cudzí matkin otcov páví
psie záprahy – 8. pekný cudzí matkin otcov páví
papagájova klietka – 9. pekný cudzí matkin otcov páví
Petrino pero – 10. pekný cudzí matkin otcov páví
chrabrí bojovníci – 11. pekný cudzí matkin otcov páví
súce dievča – 12. pekný cudzí matkin otcov páví
orlie pierko – 13. pekný cudzí matkin otcov páví
nočná služba – 14. pekný cudzí matkin otcov páví
Bernolákovo dielo – 15. pekný cudzí matkin otcov páví
bernolákovská slovenčina – 16. pekný cudzí matkin otcov páví
väčší chlieb – 17. pekný cudzí matkin otcov páví
Štúrova ulica – 18. pekný cudzí matkin otcov páví
muší let – 19. pekný cudzí matkin otcov páví
rýdze zlato – 20. pekný cudzí matkin otcov páví

Prídavné mená: i/í,. y/ý

Dopíšte správny tvar prídavného mena.

1. (teta) súrodenci
2. s (Lenka) teniskami
3. (domáci) pán
4. (autor) zákon
5. (pes) brechot
6. (otec) bratia
7. za (Peter) vecami
8. s (rýdzi) kov
9. (starý) lovci
10. (líška) kožuch
11. s (páví) pierkami
12. (vodič) spolujazdci
13. pod (mama) dohľadom
14. so (sudkyňa) rozhodnutiami
15. (jasný) víťazi
16. nad (vyblednutý) papiermi
17. (mohutný) ramenami
18. (žaba) rybník
19. s (Veronika) kamošmi
20. pod (kolegyňa) vedením
21. (kolegiálny) zamestnanci
22. (rýchly) džíp
23. pred (policajný) autom
24. (policajt) kolegovia
25. kŕdeľ (ustráchaný) detí
26. (domáci) buchtami
27. (lovkyňa) trofej

Rytmický zákon (pravidlo o rytmickom krátení): výnimky

Kliknite na šedé polia a pri každom slove určte, či sa v ňom uplatňuje alebo neuplatňuje (porušuje) pravidlo o rytmickom krátení.

z tlačiarní – 1. uplatňuje neuplatňuje

diviačí – 2. uplatňuje neuplatňuje

siedmy – 3. uplatňuje neuplatňuje

tisícnásobný – 4. uplatňuje neuplatňuje

pávích – 5. uplatňuje neuplatňuje

biedny – 6. uplatňuje neuplatňuje

zásielka – 7. uplatňuje neuplatňuje

piaty – 8. uplatňuje neuplatňuje

výhier – 9. uplatňuje neuplatňuje

topiaci – 10. uplatňuje neuplatňuje

pália – 11. uplatňuje neuplatňuje

lístie – 12. uplatňuje neuplatňuje

v tŕní – 13. uplatňuje neuplatňuje

piesní – 14. uplatňuje neuplatňuje

námietka – 15. uplatňuje neuplatňuje

 

 

 

Rytmický zákon: i/í, y/ý, a/á

Doplňte í/í, y/ý, a/á.

o Nízk – 1. i í y ých Tatrách
krásn – 2. y ý
nieč – 3. i í
netopier – 4. i í
fínsk – 5. y ý
vriac – 6. i í
vtáč – 7. i í
o kliešť – 8. a ách
prázdn – 9. y ý
mliek – 10. a áreň
s krokodíl – 11. i í mi
túž – 12. i í m
čísl – 13. a ám
lekárn – 14. i í k
súdn – 15. i íctvo