2 Príslovky

2 Príslovky

Aktuálny stav testu
Vyriešené 0 z 3

Príslovky: pravopis

Kliknite na šedé polia a vyberte správnu možnosť.

Andrej a Peter vošli do triedy 1. súčastne súčasne.
Mama mi povedala, že dnes 2. treba je treba ísť do obchodu.
Mám rád čerstvý vzduch, ktorý zacítim, len čo vyjdem 3. von vonku.
Mám rada čerstvý vzduch, ktorý cítim, keď som 4. von vonku.
Janka odpovedala dobre iba 5. sčasti z časti, preto dostala trojku.
Auto vyšlo na hlavnú cestu, až keď nešlo nič 6. z ľava zľava ani 7. sprava z prava.
Pamätám si, že sme k vám vtedy prišli 8. na večer navečer.
9. Z hlboka Zhlboka sa nadýchni a skoč.
To predstavenie bolo 10. do slova doslova neprekonateľné.

 

Príslovky: identifikácia príslovky

Vypíšte z vety príslovku. 

 

 

1. Potichu prešiel okolo nás. 
2. Pes bystro vykukol spoza plota. –  
3. Dúfam, že nikdy nechodíte poza školu. –  
4. Najlepšie sa mi behá popri rieke. – 
5. Uprostred dňa bolo slnko už vysoko. –  
6. Poďme sa potajomky postaviť zaňho. –  

Príslovky: druhy

Kliknite na šedé polia a vyberte druh príslovky. 

Jakub prešiel okolo.– 1. miesta času spôsobu príčiny

Tento Španiel sa nám prihovoril po anglicky. – 2. miesta času spôsobu príčiny

Náhodou sme sa stretli v kine. – 3. miesta času spôsobu príčiny

Domov sme prišli sami. – 4. miesta času spôsobu príčiny

Príklady počítal ostošesť. – 5. miesta času spôsobu príčiny

Odcestoval služobne. – 6. miesta času spôsobu príčiny

Nitrianske námestie má fontánu uprostred. – 7. miesta času spôsobu príčiny

Urobil to dobre. – 8. miesta času spôsobu príčiny

To nikdy neurobí. – 9. miesta času spôsobu príčiny

Spravili to úmyselne.  – 10. miesta času spôsobu príčiny