2 Slovesá

2 Slovesá

Aktuálny stav testu
Vyriešené 0 z 5

Slovesá: gramatické kategórie 1

Vyberte možnosť, v ktorej sú správne určené všetky gramatické kategórie pri slovesách.

1.

Adam si stále doma zabúda prezuvky.

3. osoba, množné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
3. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
3. osoba, jednotné číslo, budúci čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
3. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
2.

Uprac si už konečne izbu!

2. osoba, jednotné číslo, budúci čas, rozkazovací spôsob, dokonavý vid
1. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, rozkazovací spôsob, nedokonavý vid
2. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
2. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, rozkazovací spôsob, dokonavý vid
3.

Ešte pred zápasom by som bol povedal, že Arsenal je jasný favorit.

1. osoba, jednotné číslo, minulý čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid
1. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, podmieňovací spôsob, nedokonavý vid
1. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
1. osoba, jednotné číslo, minulý čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
4.

Musím sa ísť už obliekať.

1. osoba, jednotné číslo, budúci čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
1. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid
1. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
1. osoba, jednotné číslo, budúci čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
5.

Andrej zanechal svoje zlozvyky.

3. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
3. osoba, jednotné číslo, minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
3. osoba, množné číslo, minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
3. osoba, množné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
6.

Chcela by som namaľovať obraz.

1. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, podmieňovací spôsob, nedokonavý vid
1. osoba, jednotné číslo, minulý čas, podmieňovací spôsob, nedokonavý vid
1. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
1. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid
7.

Prečo si ostal stáť?

2. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
2. osoba, jednotné číslo, minulý čas, opytovací spôsob, dokonavý vid
2. osoba, jednotné číslo, minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
2. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
8.

Začneme preberať nové učivo.

1. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
1. osoba, množné číslo, budúci čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
1. osoba, jednotné číslo, budúci čas, rozkazovací spôsob, nedokonavý vid
1. osoba, množné číslo, prítomný čas, rozkazovací spôsob, dokonavý vid
9.

Začnime preberať nové učivo.

1. osoba, množné číslo, prítomný čas, rozkazovací spôsob, dokonavý vid
1. osoba, množné číslo, budúci čas, rozkazovací spôsob, nedokonavý vid
1. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
1. osoba, množné číslo, budúci čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
10.

Začíname preberať nové učivo.

1. osoba, množné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
1. osoba, jednotné číslo, budúci čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
1. osoba, množné číslo, minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
1. osoba, množné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
11.

Čakajte, prosím.

2. osoba, množné číslo, prítomný čas, rozkazovací spôsob, nedokonavý vid
2. osoba, jednotné číslo, budúci čas, rozkazovací spôsob, nedokonavý vid
2. osoba, množné číslo, prítomný čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
2. osoba, množné číslo, budúci čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid

Slovesá: gramatické kategórie 2

Vytvorte od nasledujúcich neurčitkov tvary, ktoré budú spĺňať gramatické kategórie v zátvorke.

1. pýtať sa (2. osoba, množné číslo, minulý čas, oznamovací spôsob) –
2. napodobniť (1. osoba, množné číslo, prítomný čas, rozkazovací spôsob) –
3. kúpiť (3. osoba, množné číslo, minulý čas, podmieňovací spôsob) –
4. zapisovať (2. osoba, množné číslo, prítomný čas, podmieňovací spôsob) –
5. bežať (3. osoba, jednotné číslo, budúci čas, oznamovací spôsob) –
6. zamknúť (1. osoba, množné číslo, minulý čas, oznamovací spôsob) –
7. zaspievať (1. osoba, množné číslo, minulý čas, podmieňovací spôsob) –
8. riešiť (2. osoba, jednotné číslo, budúci čas, oznamovací spôsob) –
9. prikryť (2. osoba, jednotné číslo, prítomný čas, rozkazovací spôsob) –
10. upratať (1. osoba, množné číslo, prítomný čas, podmieňovací spôsob) –
11. ísť (3. osoba, množné číslo, minulý čas, podmieňovací spôsob) –
12. vyliezť (3. osoba, jednotné číslo, budúci čas, oznamovací spôsob) –

Slovesá: plnovýznamové, neplnovýznamové

Kliknite na šedé polia a vyberte, či sú slovesá byť/mať/ísť vo vete plnovýznamové alebo neplnovýznamové.

Náš sused je riaditeľom banky. – 1. plnovýznamové neplnovýznamové

Mal by si sa viac učiť. – 2. plnovýznamové neplnovýznamové

V izbe mám poschodovú posteľ. – 3. plnovýznamové neplnovýznamové

V záhrade je plno kvetov. – 4. plnovýznamové neplnovýznamové

Mám písať slohovú prácu. – 5. plnovýznamové neplnovýznamové

Ste doma? – 6. plnovýznamové neplnovýznamové

Bolo to vopred jasné. – 7. plnovýznamové neplnovýznamové

Peťa má na krku retiazku. – 8. plnovýznamové neplnovýznamové

Máš upratovať, nie vymýšľať. – 9. plnovýznamové neplnovýznamové

Boli sme v lese na prechádzke. – 10. plnovýznamové neplnovýznamové

Šimon mal kiahne. – 11. plnovýznamové neplnovýznamové

Ideme variť. – 12. plnovýznamové neplnovýznamové

Idem do Prahy. – 13. plnovýznamové neplnovýznamové

Budeš tam? – 14. plnovýznamové neplnovýznamové

Bude kričať. – 15. plnovýznamové neplnovýznamové

 

Sloveso: dokonavé, nedokonavé

Kliknite na šedé polia a vyberte, či je sloveso dokonavé alebo nedokonavé.

pečieme – 1. dokonavé nedokonavé

napiekol – 2. dokonavé nedokonavé

vypisujem – 3. dokonavé nedokonavé

rátajú – 4. dokonavé nedokonavé

vyliezli sme – 5. dokonavé nedokonavé

zatancovali sme – 6. dokonavé nedokonavé

utriete – 7. dokonavé nedokonavé

umývate – 8. dokonavé nedokonavé

poumývali – 9. dokonavé nedokonavé

zašpiní – 10. dokonavé nedokonavé

nakúpiť – 11. dokonavé nedokonavé

nakupovať – 12. dokonavé nedokonavé

pozerala som sa – 13. dokonavé nedokonavé

pozrela som sa – 14. dokonavé nedokonavé

Slovesá: jednoduchý a zložený slovesný tvar

Kliknite na šedé polia a vyberte, či sa vo vete nachádza jednoduchý alebo zložený slovesný tvar.

Kráčam do kopca. – 1. jednoduchý slovesný tvar zložený slovesný tvar

Musím sa napiť. – 2. jednoduchý slovesný tvar zložený slovesný tvar

Prevrátili sme stoličku. – 3. jednoduchý slovesný tvar zložený slovesný tvar

Včera sme si s Janou mávali – 4. jednoduchý slovesný tvar zložený slovesný tvar

Som doma. – 5. jednoduchý slovesný tvar zložený slovesný tvar 

Pri cvičení som sa spotil. – 6. jednoduchý slovesný tvar zložený slovesný tvar

Pani poštárka nám doniesla list. – 7. jednoduchý slovesný tvar zložený slovesný tvar

Chceli by sme vás vidieť. – 8. jednoduchý slovesný tvar zložený slovesný tvar

Preskočím plot. – 9. jednoduchý slovesný tvar zložený slovesný tvar

Preskočili sme plot. – 10. jednoduchý slovesný tvar zložený slovesný tvar

Víťaz zdvihol nad hlavu pohár. – 11. jednoduchý slovesný tvar zložený slovesný tvar

Budeme zajtra oberať jablká? – 12. jednoduchý slovesný tvar zložený slovesný tvar

Mám vám odovzdať tento odkaz. – 13. jednoduchý slovesný tvar zložený slovesný tvar

Počuješ toho psa?  – 14. jednoduchý slovesný tvar zložený slovesný tvar

Usmiala sa na mňa. – 15. jednoduchý slovesný tvar zložený slovesný tvar