2 Zámená

2 Zámená

Aktuálny stav testu
Vyriešené 0 z 8

Zámená: určovanie druhov

Kliknite na šedé polia a vyberte druh zámena.

ten výlet – 1. osobné základné osobné privlastňovacie opytovacie ukazovacie zvratné 
jeho kamoška – 2. osobné základné osobné privlastňovacie opytovacie ukazovacie zvratné
na seba – 3. osobné základné osobné privlastňovacie opytovacie ukazovacie zvratné
k nemu – 4. osobné základné osobné privlastňovacie opytovacie ukazovacie zvratné
ktorý chlapec –  5. osobné základné osobné privlastňovacie opytovacie ukazovacie zvratné
Stretli sme ich v kine. – 6. osobné základné osobné privlastňovacie opytovacie ukazovacie zvratné
Vonku stojí ich auto. – 7. osobné základné osobné privlastňovacie opytovacie ukazovacie zvratné

 

Zámená: sám, sama, samo, sami, samy

Doplňte správne písmeno v zámenách.

1. Dieťa sa hrá sam .
2. Ženy sam hrabali seno.
3. Študenti ostali v triede sam .
4. Starí rodičia bývajú sam .
5. Stromy v lese vyrástli sam .
6. Chlapci šli hrať futbal a dievčatá ostali v triede sam .
7. Deti ostali sam .

Zámená: oni, ony

Kliknite na šedé polia a vyberte oni/ony, radi/rady, sami/samy.

Martin a Peter znovu vyhrali súťaž. 1. oni ony sú skvelí!
Sestry sa na seba každý deň veľmi tešia. 2. Oni Ony sa majú veľmi 3. radi rady
Otec a ujo kosia trávnik. 4. Oni Ony  to berú ako relax.
Slony žijú v stáde. 5. Oni Ony chcú byť spolu.  Nie sú 6. radi rady 7. samy sami samé .
Mestá 8. sami samy musia vedieť, kam investovať peniaze.
Tieto stromy sa regenerujú 9. sami samy samé . Majú 10. radi rady mierne podnebie. 

 

 

Zámená: dlhé a krátke tvary osobných zámen

Kliknite na šedé polia a vyberte správny tvar zámena v každej vete.

Dali sme to do 1. ňho ň (hrniec).
Spravili sme 2. preň preňho pre ňho (syn) všetko, čo sme mohli.
Podobá sa 3. naň na neho (otec).
Podobá sa 4. naň na neho (dieťa).
Daj 5. jemu mu (on) to.
Daj to 6. jemu nemu mu (on).
Spoľahnem sa 7. na neho naneho naň (učiteľa).
Spoľahnem sa 8. na neho nanho naň (článok).

  

Zámená: akýsi/akísi 1

Kliknite na šedé polia a vyberte ý alebo í.

 1. akýsi akísi chlapec

 2. akýsi akísi chlapci

 3. akýsi akísi záhradkári

 4. akýsi akísi vedci

 5. akýsi akísi vedec

 6. akýsi akísi hrdinovia

 7. akýsi akísi muzikanti

 8. akýsi akísi muzikant

 9. akýsi akísi hlas

 10. akýsi akísi človek

 

Zámená akýsi/akísi 2

Doplňte ý alebo í.

Do našej triedy prišiel ak 1. si nový chlapec zo zahraničia. Ak 2. si pes mu pred školou roztrhol igelitovú tašku. Ak 3. si chalani sa na tom smiali. Do schránky nám hodil list ak 4. si pán. Zmrzlinu predávajú ak 5. si zmrzlinári. Pri bytovke sa stavia ak 6. si nový veľký dom. Po záhrade nám behá ak 7. si hlodavec. Ak 8. si chlapci pomáhali staršej panej. Sused vysadil ak 9. si nový ovocný strom. Napadol mu ho ak 10. si podivný hmyz.

 

 

 

Zámená: takýto/takíto

Kliknite na šedé polia a vyberte ý alebo í.

 1. takýto takíto chlapci

2. takýto takíto zamestnanci

3. takýto takíto tulipán

4. takýto takíto šoféri

5. takýto takíto kvet

6. takýto takíto hrdinovia

7. takýto takíto policajt

8. takýto takíto  jeleň

 

Zámená: tento

Vyskloňujte správne ukazovacie zámeno tento a doplňte správny tvar ukazovacieho zámena do vety. 

V 1. šatách vyzeráš skvelo. Pod 2. skalami som videl jašteričku. S 3. autom ďaleko nezájdem. Do divadla pôjdem s 4.  spolužiakmi. 5. hudobníci nám hrali na plese. Toto tričko sa hodí len ku 6. nohaviciam. S 7. kamarátmi mi je najlepšie. 8.  učitelia nám rozumejú.