3 Zámená

3 Zámená

Aktuálny stav testu
Vyriešené 0 z 3

Cvičenie 1

Zámeno oni sa používa iba v súvislosti so životnými podstatnými menami mužského rodu. Pri ostatných podstatných menách sa používa tvar ony. Vyskúšaj si to vo vetách, zvoľ vhodný tvar: oni alebo ony.

Aj 1. oni ony u nás študovali. (známi a úspešní absolventi fakulty)

V podcaste "Prečo práve 2. oni ony?" predstavujeme príbehy úspešných slovenských podnikateľov.

3. Oni Ony stále používajú chobot ako dýchaciu trubicu pri prechode cez plne tečúcu rieku. (indické slony)

Keď chlapci chránia dievčatá, 4. oni ony sú potom na nich hrdé.

Vedúca zavolala zamestnancov na poradu, no 5. oni ony prišli neskoro.

6. Oni Ony na vykonanie svojho letu nepotrebujú motor. (vetrone)

Štyri neskúsené kuchárky mali za krátky čas prichystať neobvyklé delikatesy. 7. Oni Ony to nakoniec zvládli bravúrne.

8. Oni Ony jednoducho na mňa zabudli. (kamaráti)

9. Ony Oni sa vyvaľovali na priedomí a nasávali posledné lúče slnka. (mačky)

Dôverovala sestrám a 10. ony oni ju oklamali.

11. Ony Oni vždy vyzerali na umeleckom plátne nádherne. (stromy)

Cvičenie 2

Doplň do viet správny tvar privlastňovacích zámen podľa vzoru: I sg. – svojím / D pl. – svojim

Autá budúcnosti vás spoja s 1. domovom. (váš)
Prosím ťa, neprezraď to 2. rodičom. (môj)
Je dôležité venovať sa 3. záľubám. (svoj)
S 4. bratom rád chodím na ryby. (tvoj)
Čo robí sledovanie správ s 5. duševným zdravím? (náš)
Kytička prianí k 6. narodeninám. (tvoj)
Zrkadlom toho, čo sa deje s 7. telom sú nechty. (náš)
Kamkoľvek pôjdeš, choď tam s celým 8. srdcom. (svoj)
Špecialista na steaky k 9. službám len za 80 eur. (váš)
Je môj smartfón kompatibilný s 10. zariadením? (môj)
11. rečiam len ťažko uverím. (tvoj)

Cvičenie 3

Zámená ja, ty, on, ono majú v G, D a A sg. dlhší a kratší tvar. Dlhší tvar sa používa na začiatku vety, po predložkách a pri dôraze. V ostatných prípadoch sa používajú kratšie tvary. V nasledujúcich vetách zvoľ vhodný tvar. Tvary, z ktorých si máš vybrať uvidíš, keď klikneš na šedé polia.

Od 1. teba ťa som to nečakal.

Nečakal som, že 2. teba ťa tu stretnem.

Určite sa 3. tebe ti to nestane.

4. Tebe Ti sa to nestane.

Odo 5. mňa ma to všetko závisí.

Vypočuli 6. mňa ma ako poslednú.

Povedz 7. mne mi, kto je to?

8. Mne Mi sa to stať nemôže.

9. Jeho Ho nároky sú privysoké.

Už sa 10. jeho ho nebojím.

11. Jemu Mu daj s tým svätý pokoj!       

Neodpustím 12. jemu mu už nič.