4 Slovná zásoba

4 Slovná zásoba

Aktuálny stav testu
Vyriešené 0 z 11

Tvorenie slov

Kliknite na šedé polia a vyberte, ako slovo/slovné spojenie vzniklo. 

výletník – 1. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
zemeguľa – 2. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
technický – 3. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
podhradie – 4. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
atď – 5. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
kníhtlač – 6. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
zdravotná sestra – 7. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
domček – 8. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
novovek – 9. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
SNP – 10. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
náhrdelník – 11. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
priemyselná zóna – 12. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
činohra – 13. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
zaistiť – 14. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
minerálna voda – 15. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
slovenčina – 16. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
km – 17. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
mužský – 18. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
NAPANT – 19. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie
PhDr. – 20. odvodzovanie skracovanie – skratka skracovanie – iniciálová skratka skracovanie – značka skracovanie – skratkové slovo skladanie spájanie

Tvorenie slov

Vyberte správnu možnosť.

1.

V ktorej možnosti vznikli všetky slová odvodzovaním?

úradník, horenos, stehenná
lomidrevo, posteľný, nádvorie
podať, odkloniť, školský
pes, domovník, dáždnik
2.

V ktorej možnosti sa nenachádza ani jedno združené pomenovanie?

drahý šperk, Petrova mama, pomarančový džús
vlnený koberec, minerálna voda, panelový dom
kreditná karta, plavecký bazén, skupinová práca
diplomová práca, neplatené voľno, anglický jazyk
3.

Vyber možnosť, v ktorej sú slová vzniknuté skracovaním rovnakého typu.

TANAP, Mgr., a. s.
kg, A, He
SND, SĽUK, H
s. r. o., Slovnaft, atď.

Slová podľa vecného významu

Kliknite na šedé polia a vyberte, či je podčiarknuté slovo podľa vecného významu plnovýznamové alebo neplnovýznamové.

Ahoj,“ zaznelo nám za ušami. – 1. plnovýznamové neplnovýznamové
Prišli sme preto, aby sme vám pomohli. – 2. plnovýznamové neplnovýznamové
Povedala, že nová bunda mu pristane. – 3. plnovýznamové neplnovýznamové
Prerobenú izbu mi rodičia vymaľovali nazeleno. – 4. plnovýznamové neplnovýznamové
Tento film sa mi nepáči. – 5. plnovýznamové neplnovýznamové
Na oslave nás bolo okolo dvadsať. – 6. plnovýznamové neplnovýznamové 
To už bolo, myslím, dávno. – 7. plnovýznamové neplnovýznamové 
Prečo si to myslíš? – 8. plnovýznamové neplnovýznamové
Včera sme sa boli sánkovať. – 9. plnovýznamové neplnovýznamové 
Zem obieha okolo Slnka. – 10. plnovýznamové neplnovýznamové
Okolo boli samé skaly. – 11. plnovýznamové neplnovýznamové 
Samozrejme, rada ti pomôžem. – 12. plnovýznamové neplnovýznamové
V auguste už bociany odleteli z hniezda. – 13. plnovýznamové neplnovýznamové 
Čítal si už tieto noviny? – 14. plnovýznamové neplnovýznamové
Bŕŕ, tá voda je studená! – 15. plnovýznamové neplnovýznamové 
Najprv sa pozri na seba, potom súď druhých. – 16. plnovýznamové neplnovýznamové 
Trvalo mu niekoľko hodín, kým pochopil nové učivo z matematiky. – 17. plnovýznamové neplnovýznamové

Slová podľa citového zafarbenia

Kliknite na šedé polia a vyberte, či je slovo podľa citového zafarbenia neutrálne alebo expresívne. 

drichmať – 1. neutrálne expresívne
kráčať – 2. neutrálne expresívne
matka –  3. neutrálne expresívne
havo – 4. neutrálne expresívne
husličky – 5. neutrálne expresívne
pozerať sa – 6. neutrálne expresívne
zízať – 7. neutrálne expresívne
oriešok – 8. neutrálne expresívne
bunka – 9. neutrálne expresívne
ocko – 10. neutrálne expresívne

Slová podľa spisovnosti

Kliknite na šedé polia a vyberte, či slovo patrí do slangu alebo nárečia.

včuľ – 1. slang nárečie
matika – 2. slang nárečie
diplomovka – 3. slang nárečie
švábka – 4. slang nárečie
kámo – 5. slang nárečie
fertucha – 6. slang nárečie
fejs – 7. slang nárečie
noťas – 8. slang nárečie
brácho – 9. slang nárečie
šrac – 10. slang nárečie

Slová podľa pôvodu

Vyberte, či je slovo domáce, zdomácnené, internacionalizmus alebo cudzie. 

1.

kupé

domáce
zdomácnené
internacionalizmus
cudzie
2.

garáž

domáce
zdomácnené
internacionalizmus
cudzie
3.

guláš

domáce
zdomácnené
internacionalizmus
cudzie
4.

slnko

domáce
zdomácnené
internacionalizmus
cudzie
5.

hokej

domáce
zdomácnené
internacionalizmus
cudzie
6.

Ktoré cudzie slovo sa nedá skloňovať?

filé
distribúcia
bufet
ideál

Slová podľa dobového výskytu

Spojte výraz so správnou definíciou: 1. historizmus, 2. archaizmus, 3. zastarané slovo, 4. neologizmus.

1.

pomenovanie existujúcich predmetov a javov, ktoré je už nahradené novým výrazom, ale stále ho používa staršia generácia

2.

pomenovanie existujúcich predmetov a javov, ktoré je už nahradené novým výrazom

3.

pomenúva predmety a javy, ktoré existovali v minulosti, ale dnes už neexistujú

4.

pomenovanie novších predmetov a javov

1
2
3
4
Reset

Slová podľa dobového výskytu

Do ktorej skupiny slov podľa dobového výskytu patrí dané slovo?

1.

groš

historizmus
archaizmus
zastarané slovo
neologizmus
2.

blog

historizmus
archaizmus
zastarané slovo
neologizmus
3.

kantor

historizmus
archaizmus
zastarané slovo
neologizmus
4.

bukréta

historizmus
archaizmus
zastarané slovo
neologizmus
5.

softvér

historizmus
archaizmus
zastarané slovo
neologizmus
6.

počty

historizmus
archaizmus
zastarané slovo
neologizmus
7.

felčiar

historizmus
archaizmus
zastarané slovo
neologizmus
8.

nižepodpísaný

historizmus
archaizmus
zastarané slovo
neologizmus

Vzťahy medzi slovami

Spojte výraz so správnou definíciou: 1. synonymá, 2. antonymá (opozitá), 3. homonymá.

1.

slová s opačným významom

2.

rovnako znejúce slová s odlišným významom

3.

slová s rovnakým alebo podobným významom

1
2
3
Reset

Vzťahy medzi slovami

Kliknite na šedé polia a určite, či sú podčiarknuté slová vo vetách synonymami, antonymami alebo homonymami. 

Učiť sa musím cez deň, kým nie som unavený. – Zlodeja chytili počas tmavej noci. – 1. synonymá antonymá homonymá
Kedy žila Mária Terézia? – Keď sa nahnevá, navrie mu na krku žila. – 2. synonymá antonymá homonymá
Tomáš mi povedal, že ťa včera videl. – „Dobrú noc,“ riekol potichu pred spaním. – 3. synonymá antonymá homonymá 
Mechanik rozobral celé auto, aby odhalil problém. – V škole sme poskladali troch robotov z Lega. – 4. synonymá antonymá homonymá
Zriekol sa funkcie riaditeľa, aby mohol byť viac s rodinou. – Dedičstva sa vzdal v prospech súrodencov. – 5. synonymá antonymá homonymá
Babka mi uštrikovala šál z modrej vlny. – Surfisti čakali na dobré vlny. – 6. synonymá antonymá homonymá
Vari sa na mňa hneváš? – Azda sme to neprehnali... – 7. synonymá antonymá homonymá
Hovorili sme veľa o plánoch do budúcnosti. – Tajomstvo sme neprezradili, mlčali sme ako partizáni. – 8. synonymá antonymá homonymá
S mojou najlepšou kamarátkou sa poznáme od detstva a teraz spolu aj dospievame. – Určite nám budú tlieskať, keď dospievame túto pieseň. – 9. synonymá antonymá homonymá
Brat práve úspešne zložil skúšky a stal sa z neho vodič. – Pri vedení vozidla musí byť šofér vždy ostražitý. – 10. synonymá antonymá homonymá

Vzťahy medzi slovami

Vyberte správnu možnosť.

1.

Označte slovo, ktoré nie je homonymom. 

zámok
čelo
druh
kačka
2.

V ktorej možnosti nie je synonymum k slovu bežať?

utekať
uháňať
dupať
šprintovať
3.

Označte dvojicu slov, ktoré nie sú antonymami.

čerstvý – starý
čerstvý – nový
čerstvý – špinavý
čerstvý – teplý