5 Tvorenie slov

5 Tvorenie slov

Aktuálny stav testu
Vyriešené 0 z 1

Cvičenie 1 vy/vi

Doplň na vynechané miesto y/ý/i/í.

v  1. y ý i ídávať      v  2. y ý i ídieť     v  3. y ý i ízdobiť     v  4. y ý i íbrovať

5. y ý i íbaviť      v  6. y ý i íťaziť      v  7. y ý i ítať     v  8. y ý i ídať

v  9. y ý i íhrýzť      v  10. y ý i ípĺňať      v  11. y ý i ínšovať     v   12. y ý i íryť

13. y ý i íkendovať      v  14. y ý i íťať      v  15. y ý i íniť

16. y ý i ímenovať      v  17. y ý i ídavať      v  18. y ý i ísieť

19. y ý i ísypať      v  20. y ý i ínkulovať      v  21. y ý i ínúť

22. y ý i íriť