6 Sloh

6 Sloh

Aktuálny stav testu
Vyriešené 0 z 2

Sloh: jazykové štýly

Priraďte znaky k názvu štýlu: 1. hovorový, 2. administratívny, 3. rečnícky,                
4. publicistický, 5. umelecký, 6. náučný.

1.

pestrá slovná zásoba, fotografie

2.

presnosť, cudzie slová, zložité vetné konštrukcie

3.

vecnosť, písomnosť, skratky

4.

súkromnosť, nespisovnosť, gestá, mimika

5.

verejnosť, umelecké prostriedky, reč tela

6.

subjektívnosť, umelecké prostriedky, spisovné aj nespisovné slová

1
2
3
4
5
6

Sloh: slohové postupy

Vyberte, ktorý slohový postup (A, B, C, D) prevláda v danom slohovom útvare. 

1.

kuchársky recept

informačný
výkladový
opisný
rozprávací
2.

úvaha

informačný
výkladový
opisný
rozprávací
3.

novela

informačný
výkladový
opisný
rozprávací
4.

inzerát

informačný
výkladový
opisný
rozprávací
5.

charakteristika

informačný
výkladový
opisný
rozprávací
6.

poviedka

informačný
výkladový
opisný
rozprávací
7.

prednáška

informačný
výkladový
opisný
rozprávací
8.

bájka

informačný
výkladový
opisný
rozprávací
9.

pozvánka

informačný
výkladový
opisný
rozprávací
10.

beletrizovaný životopis

informačný
výkladový
opisný
rozprávací
11.

cestovný poriadok

informačný
výkladový
opisný
rozprávací
12.

epos

informačný
výkladový
opisný
rozprávací
13.

recenzia

informačný
výkladový
opisný
rozprávací
14.

reportáž

informačný
výkladový
opisný
rozprávací
15.

plagát

informačný
výkladový
opisný
rozprávací
16.

povesť

informačný
výkladový
opisný
rozprávací
17.

návod

informačný
výkladový
opisný
rozprávací